Laktawan sa nilalaman

Blog

Inilunsad ang Bagong Kagamitan at Pamamaraan sa Pagproseso ng Drill Bit

11 May 2024

[Anunsyo ng Imbensyon] Isang kagamitan sa pagproseso ng drill bit at ang pamamaraan nito


Numero ng Paglathala ng Aplikasyon:CN114012281A
Petsa ng Paglalathala ng Aplikasyon:2022.02.08
Numero ng Aplikasyon:2021113330599
Petsa ng Aplikasyon:2021.11.11
Aplikante:Qidong County Fengsu Drilling Tools Co., Ltd.
Mga Imbentor:Li Xiaohuan;  Li Zhongyong; Chen Peng; Zou Chao; Chen Qiaohong; Chen Shuncheng
Address:No. 101 Baihe Group, Baijia Village, Baihe Street Office, Qidong County, Hengyang City, Hunan Province 421600
Numero ng Klasipikasyon:B23K26/38(2014.01)I;


Abstrak:
Ang imbensyon ay naglalaan ng kagamitan sa pagproseso ng drill bit, na binubuo ng isang base, isang clamping device, at isang laser cutting device. Ang clamping device ay matatagpuan sa isang gilid ng base, at ang laser cutting device ay naka-install sa itaas ng base sa isang support column. Ang support column ay mayroong X-axis at Y-axis movement units upang magmaneho ng galaw ng laser cutting device para sa pagproseso ng drill bit. Ang setup na ito ay makabuluhang nagpapahusay sa epekto at kahusayan ng pagproseso para sa substrate ng drill bit, habang pinipigilan ang pinsala sa mga hindi napoprosesong lugar, tinitiyak ang katumpakan sa pagproseso ng substrate ng drill bit, pinadadali ang mass production, at binabawasan ang manual labor.

Nakaraang Post
Susunod na Post

Salamat sa pag-subscribe!

Ang email na ito ay nakarehistro na!

Mamili ng itsura

Pumili ng Mga Opsyon

I-edit ang Opsyon
Mga Tuntunin at Kundisyon
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Mag-login
Kariton ng Pamimili
0 mga item