सामग्रीकडे जा

ब्लॉग

नवीन डायमंड ड्रिल बिट उपकरण: पुनर्वापरयोग्य इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्रव

27 Apr 2024

[आविष्कार घोषणा] पुनर्वापरयोग्य इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्रव असलेले हिरे ड्रिल बिट इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपकरण


अर्ज प्रकाशन क्रमांक:CN115354383A
अर्ज प्रकाशन तारीख:2022.11.18
अर्ज क्रमांक:2022112182575
अर्जाची तारीख:2022.10.04
अर्जदार:किडोंग काउंटी फेंगसु ड्रिलिंग टूल्स कंपनी, लिमिटेड.
शोधक:ली शियाओहुआनझोउ चाओली झोंगयोंग; चेन किआओहोंग
पत्ता:नं. १०१ बाईहे ग्रुप, बैजिया गाव, बाईहे स्ट्रीट ऑफिस, किडोंग काउंटी, हेंगयांग शहर, हुनान प्रांत ४२१६००
वर्गीकरण क्रमांक:C25D17/02(2006.01)I;


सारांश:
हे शोध पुनर्वापरयोग्य इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्रव असलेल्या हिरे ड्रिल बिट इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपकरणासह प्रदान करतो, जो ड्रिल बिट इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्षेत्राशी संबंधित आहे. या उपकरणामध्ये एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाकी आणि एक प्लेसमेंट हेड समाविष्ट आहे, ज्याच्या आत वर-खाली सरकणारी स्लॉट सेट केलेली आहे, ज्यामुळे एक हलणारी प्लेट उभ्या दिशेने हालू शकते. हलणाऱ्या प्लेटच्या प्रत्येक बाजूस ड्रिल बिट ठेवण्याचे छिद्र आहेत, ज्यांच्या दरम्यान एक हलणारे हँडल आहे, ज्यामुळे ऑपरेटरला हलणारी प्लेट खाली दाबून हिरे ड्रिल बिटला इलेक्ट्रोप्लेटिंग चेंबरमध्ये बुडवता येते. जेव्हा हलणारी प्लेट खाली दाबली जाते, तेव्हा ती एक ट्रान्समिशन यंत्रणा सक्रिय करते ज्यामुळे मंदावणारा दाब रॉड मंदावणाऱ्या ग्राइंडिंग व्हीलला संपर्क साधतो. त्यानंतर ऑपरेटर मोटर सुरू करू शकतो, जी स्टिरिंग ट्रान्समिशन रॉडला हळूहळू फिरवते, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्रव हलक्या हाताने ढवळते ज्यामुळे ड्रिल बिटवर उत्कृष्ट प्लेटिंग परिणाम साध्य होतो, तसेच जलद ढवळण्यामुळे तळाशी असलेले अशुद्ध पदार्थ वर येऊन ड्रिल बिटच्या पृष्ठभागावर चिकटण्यापासून प्रतिबंधित होते.

मागील पोस्ट
पुढील पोस्ट

सदस्यता घेतल्याबद्दल धन्यवाद!

हा ईमेल नोंदणीकृत आहे!

लूक खरेदी करा

पर्याय निवडा

संपादन पर्याय
नियम व अटी
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
लॉगिन
खरेदीची टोपली
0 वस्तू