ข้ามไปยังเนื้อหา

บล็อก

การผลิตดอกสว่านเพชร: อุปกรณ์ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขั้นสูง

15 Apr 2024

[ประกาศการประดิษฐ์] อุปกรณ์ชุบไฟฟ้าสำหรับการผลิตดอกสว่านเพชร


หมายเลขการเผยแพร่คำขอ:CN112176382A
วันที่เผยแพร่คำขอ:2021.01.05
หมายเลขคำขอ:2020109771471
วันที่สมัคร:2020.09.17
ผู้สมัคร: บริษัท Qidong County Fengsu Drilling Tools Co., Ltd.
นักประดิษฐ์:หลี่ เสี่ยวฮวนโจว เชาหลี่ จงหยง; เฉิน เผิง; เฉิน ชุนเฉิง
ที่อยู่:เลขที่ 101 กลุ่มไป่เหอ หมู่บ้านไป่เจีย สำนักงานถนนไป่เหอ อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน 421600
หมายเลขการจัดประเภท:C25D15/00(2006.01)I;


บทคัดย่อ:
สิ่งประดิษฐ์นี้นำเสนออุปกรณ์ชุบไฟฟ้าสำหรับการผลิตดอกสว่านเพชร ประกอบด้วยแผ่นฐานที่มีถังด้านนอกติดตั้งอยู่ ภายในถังด้านนอกมีถังชุบไฟฟ้า ถังชุบไฟฟ้ามีจานหมุนวงกลมแรกที่เชื่อมต่อแบบเลื่อนกับผนังด้านในของถัง จุดกึ่งกลางด้านล่างของจานหมุนแรกเชื่อมต่อกับเพลาที่ผ่านด้านล่างของถังชุบไฟฟ้าและเชื่อมต่อกับจุดกึ่งกลางของจานหมุนไฟฟ้า จานหมุนไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแผ่นดิสก์คงที่ที่ติดตั้งในร่องแรกของฐานบน พื้นผิวด้านล่างของฐานบนติดตั้งร่องขอบหลายร่อง ซึ่งมีสปริงแรงดันอยู่ใต้ สปริงแรงดันเชื่อมต่อที่ปลายทั้งสองกับที่นั่งแรงดัน ซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นผิวด้านบนของฐานล่างและพื้นผิวด้านในของร่องขอบ จัดเรียงแบบสมมาตร การกำหนดค่าของฐานล่าง ร่องขอบ สปริงแรงดัน ที่นั่งแรงดัน และฐานบนให้ความสามารถในการบัฟเฟอร์ระหว่างการใช้งาน ลดแรงผ่านสปริงแรงดันเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันอย่างแข็งกระด้างระหว่างฐานบนและฐานล่าง จึงรับประกันอายุการใช้งานของอุปกรณ์โดยทางอ้อม

โพสต์ก่อนหน้า
โพสต์ถัดไป

ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!

อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!

ช้อปตามลุค

เลือกตัวเลือก

แก้ไขตัวเลือก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
เข้าสู่ระบบ
รถเข็นสินค้า
0 รายการ