ข้ามไปยังเนื้อหา

บล็อก

หัวเจาะ PDC ความแข็งแรงสูง: วิธีการผลิต

05 Apr 2024

[ประกาศการประดิษฐ์] ดอกสว่านเพชรความแข็งแรงสูงและวิธีการผลิต


หมายเลขการเผยแพร่คำขอ:CN112139565A
วันที่เผยแพร่คำขอ:2020.12.29
หมายเลขคำขอ:2020109160393
วันที่สมัคร:2020.09.03
ผู้สมัคร: บริษัท Qidong County Fengsu Drilling Tools จำกัด
นักประดิษฐ์:Zou ChaoLi Zhongyong; Chen Peng
ที่อยู่:เลขที่ 101 กลุ่มไป๋เหอ หมู่บ้านไป๋เจีย สำนักงานถนนไป๋เหอ อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน 421600
หมายเลขการจัดประเภท:B23B51/00(2006.01)I;


บทคัดย่อ:
สิ่งประดิษฐ์นี้ให้ดอกสว่านเพชรที่มีความแข็งแรงสูงและวิธีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตดอกสว่าน ดอกสว่านเพชรที่มีความแข็งแรงสูงประกอบด้วยโครงสร้างแบบบูรณาการซึ่งประกอบด้วยปลาย ดอกสว่าน และก้านรองรับดอกสว่าน พื้นผิวด้านนอกของดอกสว่านติดตั้งร่องกำจัดเศษที่สองและขอบตัดเศษ ในขณะที่พื้นผิวด้านนอกของหัวดอกสว่านมีร่องกำจัดเศษที่หนึ่ง หน้าปลายของดอกสว่านมีรูแกนกลางที่สองอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยรูแกนกลางที่หนึ่ง ซึ่งภายในมีแกนกลางที่หนึ่งติดตั้งอยู่ ภายในรูแกนกลางที่สองมีแกนกลางที่สองติดตั้งอยู่ ปลายด้านหนึ่งของปลายมีรูแกนกลางที่สามอยู่ตรงกลาง ซึ่งแกนกลางที่สองยื่นเข้าไป ปลายของดอกสว่านฝั่งตรงข้ามกับก้านรองรับดอกสว่านมีช่องเสียบทรงกรวย การออกแบบนี้เพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานของดอกสว่าน จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของดอกสว่าน

โพสต์ก่อนหน้า
โพสต์ถัดไป

ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!

อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!

ช้อปตามลุค

เลือกตัวเลือก

แก้ไขตัวเลือก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
เข้าสู่ระบบ
รถเข็นสินค้า
0 รายการ