ข้ามไปยังเนื้อหา

บล็อก

เปิดตัว: อุปกรณ์เผาผนึกดอกสว่านที่มีความสามารถในการปรับให้เรียบ

05 May 2024

[ประกาศการประดิษฐ์] อุปกรณ์เผาผนึกดอกสว่านที่มีความสามารถในการทำให้เรียบอย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเลขการเผยแพร่คำขอ:CN115585665A
วันที่เผยแพร่คำขอ:2023.01.10
หมายเลขใบสมัคร:2022112172427
วันที่สมัคร:2022.10.02
ผู้สมัคร: บริษัท เครื่องมือขุดเจาะเฟิงซู เมืองฉีตง จำกัด
นักประดิษฐ์:หลี่ เสี่ยวฮวนโจว เชาหลี่ จงหยง; เฉิน เฉียวหง
ที่อยู่:เลขที่ 101 กลุ่มไป่เหอ, หมู่บ้านไป่เจีย, สำนักงานถนนไป่เหอ, อำเภอฉีตง, เมืองเหิงหยาง, มณฑลหูหนาน 421600
หมายเลขการจัดประเภท:F27D3/04(2006.01)I;


บทคัดย่อ:
สิ่งประดิษฐ์นี้ให้เครื่องมือการเผาผนึกดอกสว่านที่มีผลการปรับระดับที่ดี เกี่ยวข้องกับด้านการเผาผนึกดอกสว่าน อุปกรณ์ประกอบด้วยโต๊ะเผาผนึกและแผงติดตั้ง โดยมีกลไกการปรับระดับตั้งอยู่ตรงเหนือแผงติดตั้ง กลไกนี้ใช้ในการอัดผงเพชรก่อนที่จะดันเข้าไปในเตาเผาผนึกเพื่อทำการเผาผนึก หลีกเลี่ยงการอัดด้วยมือที่เสียเวลาและแรงงานมาก หลังจากที่ผงเพชรถูกเผาผนึกในเตาแล้ว จะใช้กลไกการหล่อเย็นด้วยน้ำหยด การตั้งแผ่นกลมสำหรับปรับระดับช่วยให้อัดผงเพชรในแม่พิมพ์ดอกสว่านหลังจากที่ได้เติมเต็มแล้ว ควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานโดยใช้มอเตอร์ยืดหดเพื่อลดและปรับระดับผงเพชร จึงหลีกเลี่ยงการปรับระดับด้วยมือ ขณะที่แผ่นกลมสำหรับปรับระดับอัดผง มันยังดันแม่พิมพ์ดอกสว่านเข้าไปในเตาเผาผนึก ในระหว่างกระบวนการนี้ ส่วนประกอบการเช็ดจะทำความสะอาดสิ่งสกปรกจากพื้นผิวของแม่พิมพ์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลลัพธ์การเผาผนึก

โพสต์ก่อนหน้า
โพสต์ถัดไป

ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!

อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!

ช้อปตามลุค

เลือกตัวเลือก

แก้ไขตัวเลือก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
เข้าสู่ระบบ
รถเข็นสินค้า
0 รายการ