Bỏ qua nội dung

Blog

Ra mắt Mũi Khoan Chống Rung Kết Nối Linh Hoạt

01 May 2024

[Thông báo phát minh] Cơ chế mũi khoan chống rung kết nối linh hoạt

Số công bố đơn:CN114109274A
Ngày công bố đơn:2022.03.01
Số Đơn:2021113168091
Ngày nộp đơn:2021.11.09
Người nộp đơn: Công ty TNHH Công cụ Khoan Fengsu huyện Qidong
Nhà phát minh:Li XiaohuanZou ChaoLi Zhongyong; Chen Qiaohong; Chen Peng; Chen Shuncheng
Địa chỉ:Số 101, Nhóm Baihe, Làng Baijia, Văn phòng Đường phố Baihe, Huyện Qidong, Thành phố Hengyang, Tỉnh Hồ Nam 421600
Số phân loại:E21B17/04(2006.01)I;


Tóm tắt:
Phát minh liên quan đến một cơ chế mũi khoan chống rung kết nối linh hoạt, bao gồm một ống ngoài, một ống trong, một khớp nối và một mũi khoan. Ống ngoài bao gồm một thân ống trên và một thân ống dưới được kết nối với nhau, với ống trong được lắp đặt bên trong ống ngoài. Một rãnh vòng được thiết lập bên trong thân ống trên, và một đầu của ống trong có một phần nhô ra hình vòng khớp với rãnh vòng, cho phép phần nhô ra này vừa khít vào rãnh và di chuyển trong đó. Một phần tử đàn hồi được đặt trong rãnh, với các đầu của nó tựa vào đáy của rãnh và đỉnh của phần nhô ra hình vòng, tương ứng. Mũi khoan chống rung này sử dụng kết nối linh hoạt giữa mũi khoan và dây khoan, giúp ngăn chặn hiệu quả hư hỏng răng cắt do rung động khi khoan qua các lớp cứng hoặc các tầng xen kẽ mềm và cứng, từ đó kéo dài tuổi thọ của mũi khoan.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Email này đã được đăng ký!

Mua sắm phong cách

Chọn Tùy Chọn

Tùy chọn Chỉnh sửa
Điều khoản & Điều kiện
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Đăng nhập
Giỏ hàng
0 mặt hàng