Bỏ qua nội dung

Blog

Ra mắt: Thiết bị thiêu kết mũi khoan với khả năng làm phẳng

05 May 2024

[Thông báo Phát minh] Một thiết bị thiêu kết mũi khoan với khả năng làm phẳng hiệu quả


Số Công Bố Đơn:CN115585665A
Ngày công bố đơn:2023.01.10
Số Đơn:2022112172427
Ngày nộp đơn:2022.10.02
Người nộp đơn:Công ty TNHH Công cụ Khoan Fengsu huyện Qidong
Nhà phát minh:Li XiaohuanZou ChaoLi Zhongyong; Chen Qiaohong
Địa chỉ:Số 101, Nhóm Baihe, Làng Baijia, Văn phòng Đường phố Baihe, Huyện Qidong, Thành phố Hengyang, Tỉnh Hồ Nam 421600
Số phân loại:F27D3/04(2006.01)I;


Tóm tắt:
Phát minh này cung cấp một thiết bị thiêu kết mũi khoan với hiệu quả làm phẳng tốt, liên quan đến lĩnh vực thiêu kết mũi khoan. Thiết bị bao gồm một bàn thiêu kết và một bảng lắp đặt, với một cơ chế làm phẳng được đặt trực tiếp phía trên bảng lắp đặt. Cơ chế này được sử dụng để nén bột kim cương trước khi đẩy vào lò thiêu kết để thiêu kết, tránh việc nén thủ công tốn thời gian và công sức. Một cơ chế làm mát nhỏ giọt nước được sử dụng sau khi bột kim cương đã được thiêu kết trong lò. Việc thiết lập một đĩa tròn làm phẳng cho phép nén bột kim cương trong khuôn mũi khoan sau khi đã được đổ đầy, được điều khiển bởi người vận hành sử dụng động cơ kéo dài để hạ xuống và làm phẳng bột kim cương, do đó tránh việc làm phẳng thủ công. Khi đĩa tròn làm phẳng nén bột, nó cũng đẩy khuôn mũi khoan vào lò thiêu kết. Trong quá trình này, một thành phần lau chùi làm sạch các tạp chất từ bề mặt của khuôn, đảm bảo chất lượng của kết quả thiêu kết.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Email này đã được đăng ký!

Mua sắm phong cách

Chọn Tùy Chọn

Tùy chọn Chỉnh sửa
Điều khoản & Điều kiện
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Đăng nhập
Giỏ hàng
0 mặt hàng