உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

வலைப்பதிவு

பயன்பாட்டுக் காட்சிகள் மற்றும் PDC டிரில் பிட்களின் பொருத்தம்

23 Jun 2024
பயன்பாட்டுக் காட்சிகள் மற்றும் PDC டிரில் பிட்களின் பொருத்தம்

1. அறிமுகம்

எண்ணெய் துளையிடுதலுக்கான PDC டிரில் பிட்கள் : பாலிகிரிஸ்டலின் டயமண்ட் காம்பாக்ட் ( PDC ) டிரில் பிட்கள் நவீன துளையிடும் தொழில்நுட்பத்தில் இன்றியமையாத கருவிகள். அவை எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு, நீர் கிணறு தோண்டுதல் மற்றும் பிற புவியியல் திட்டங்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த பிட்கள் அவற்றின் உயர் வெட்டு திறன், வலுவான உடைகள் எதிர்ப்பு மற்றும் நீண்ட ஆயுட்காலம் ஆகியவற்றிற்காக அறியப்படுகின்றன, இதனால் அவை துளையிடும் துறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.

2. வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் PDC டிரில் பிட்கள்

நீர் கிணறு தோண்டுவதற்கு PDC துரப்பண பிட்கள்

 • பொருத்தம்: இந்த பிட்கள் அதிக துளையிடும் வேகம் மற்றும் ஆயுள் காரணமாக நீர் கிணறு தோண்டுவதில் விதிவிலக்காக சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. நீர் கிணறு தோண்டுதல் பல்வேறு வகையான வடிவங்களை ஊடுருவி தேவைப்படுகிறது, மேலும் அவற்றின் பல்துறை பல்வேறு அடுக்குகளில் செயல்திறனை பராமரிக்க அனுமதிக்கிறது.
 • உதாரணம்: ஆப்பிரிக்காவில் நீர் கிணறு தோண்டும் திட்டத்தில், பாரம்பரிய கருவிகளுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த பிட்களைப் பயன்படுத்தி தோண்டுதல் வேகம் சுமார் 40% அதிகரித்தது, மேலும் பிட் மாற்றங்களின் அதிர்வெண்ணைக் கணிசமாகக் குறைத்து, செலவுகளை வெகுவாகக் குறைத்தது. இந்த பிட்கள் வழங்கிய சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்திறன் ஆகியவற்றை இந்த திட்டம் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஆழ்துளை கிணறு தோண்டுவதற்கு PDC ட்ரில் பிட்கள்

 • பொருத்தம்: ஆழ்துளை கிணறு தோண்டுவதற்கு அதிக செயல்திறன் கொண்ட பிட்கள் தேவை, மேலும் இந்த பிட்கள், அதிக வெப்பநிலையில் உடைகள் எதிர்ப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மையுடன், வேலைக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். ஆழமான கிணறு துளையிடுதலின் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் உயர் அழுத்த, உயர் வெப்பநிலை நிலைகளின் கீழ் அவை நிலையான செயல்திறனைப் பராமரிக்க முடியும்.
 • எடுத்துக்காட்டு: வட அமெரிக்க எண்ணெய் வயலின் ஆழ்துளை கிணறு திட்டத்தில், இந்த பிட்களைப் பயன்படுத்தி 3000 மீட்டருக்கும் அதிகமான ஆழத்தை அடைய தோண்டுதல் அனுமதிக்கப்படுகிறது, வேகம் சுமார் 30% அதிகரிக்கிறது. ஆழ்துளை கிணறு தோண்டும் பணியை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கு நீடித்துழைப்பு மற்றும் திறமையான வெட்டும் திறன் ஆகியவை முக்கியமாகும் என்று திட்ட மேலாளர்கள் குறிப்பிட்டனர்.

ஷேல் எரிவாயு துளையிடுதலுக்கான PDC துரப்பண பிட்கள்

 • பொருத்தம் : ஷேல் வாயு துளையிடுதலுக்கு கடினமான ஷேல் அமைப்புகளை ஊடுருவிச் செல்வதற்கு மிகவும் திறமையான கருவிகள் தேவை. இந்த பிட்கள் அவற்றின் சக்திவாய்ந்த வெட்டும் திறன் மற்றும் நீண்ட ஆயுட்காலம் காரணமாக ஷேல் கேஸ் திட்டங்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வேர்ல்ட் ஆயிலின் கூற்றுப்படி, இந்த பிட்கள் ஷேல் கேஸ் துளையிடுதலில் சிறந்து விளங்குகின்றன, இது துளையிடும் திறன் மற்றும் உற்பத்தித்திறனை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
 • உதா இந்த பிட்களின் உயர் செயல்திறன் மற்றும் நீண்ட ஆயுட்காலம் பயனுள்ள துளையிடுதலுக்கு முக்கியமானது என்று திட்டத் தலைவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

3. தீவிர சூழல்களில் PDC டிரில் பிட்கள்

அதிக வெப்பநிலை சூழல்களில் PDC டிரில் பிட்கள்

 • பொருத்தம்: இந்த பிட்கள் அவற்றின் பாலிகிரிஸ்டலின் வைர வெட்டிகளின் உயர்-வெப்பநிலை நிலைத்தன்மையின் காரணமாக அதிக வெப்பநிலை சூழல்களில் நன்றாகச் செயல்படும். அவர்கள் தங்கள் கடினத்தன்மையை பராமரிக்க முடியும் மற்றும் தீவிர வெப்பத்தின் கீழ் எதிர்ப்பை அணியலாம், இது அதிக வெப்பநிலை துளையிடலுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.
 • எடுத்துக்காட்டு: மத்திய கிழக்கில் உள்ள உயர் வெப்பநிலை எண்ணெய் வயலில், இந்த பிட்களைப் பயன்படுத்தி துளையிடும் வேகத்தை சுமார் 25% அதிகரித்து, பிட்களின் ஆயுட்காலம் இரட்டிப்பாகிறது. உயர் வெப்பநிலை துளையிடுதலை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கான முக்கிய காரணியாக உயர் வெப்பநிலை நிலைத்தன்மையை திட்டத் தலைவர்கள் எடுத்துக்காட்டினர்.

கடலோர துளையிடுதலுக்கான PDC துரப்பண பிட்கள்

 • பொருத்தம் : கடல் துளையிடுதலுக்கு அதிக அழுத்தம் மற்றும் அரிக்கும் சூழல்களில் சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய பிட்கள் தேவை. இந்த பிட்கள் அவற்றின் ஆயுள் மற்றும் அதிக செயல்திறன் காரணமாக கடல் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகின்றன. ஜர்னல் ஆஃப் ஓஷன் இன்ஜினியரிங் படி, இந்த பிட்கள் கடலோர துளையிடுதலில் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன, சிக்கலான நிலைமைகளை திறம்பட கையாளுகின்றன.
 • எடுத்துக்காட்டு: மெக்ஸிகோ வளைகுடாவில் ஒரு கடல் துளையிடும் திட்டத்தில், இந்த பிட்களைப் பயன்படுத்தி துளையிடும் திறனை சுமார் 30% அதிகரித்தது மற்றும் பிட் மாற்றங்களின் அதிர்வெண்ணைக் கணிசமாகக் குறைத்து, ஒட்டுமொத்த செலவைக் குறைக்கிறது.

உயர் அழுத்த அமைப்புகளுக்கான PDC டிரில் பிட்கள்

 • பொருத்தம்: உயர் அழுத்த அமைப்புகளுக்கு தீவிர அழுத்தத்தின் கீழ் உயர் செயல்திறனைப் பராமரிக்கக்கூடிய பிட்கள் தேவை. அழுத்தத்திற்கு வலுவான எதிர்ப்பு மற்றும் திறமையான வெட்டு செயல்திறன் காரணமாக இத்தகைய நிலைமைகளுக்கு இந்த பிட்கள் சிறந்தவை. அவை உயர் அழுத்த அமைப்புகளில் சிறந்து விளங்குகின்றன, துளையிடும் திறனை மேம்படுத்துகின்றன.
 • உதாரணம்: ரஷ்யாவில் உள்ள உயர் அழுத்த எண்ணெய் வயலில், இந்த பிட்களைப் பயன்படுத்தி துளையிடும் வேகத்தை சுமார் 35% அதிகரித்து, பிட் ஆயுளை இரட்டிப்பாக்கியது. உயர் அழுத்த துளையிடுதலை வெற்றிகரமாக முடிக்க அதிக செயல்திறன் மற்றும் அழுத்த எதிர்ப்பு முக்கியமானது என்று திட்ட மேலாளர்கள் குறிப்பிட்டனர்.

4. முடிவு

சுருக்கம் : நீர் கிணறுகள், ஆழ்துளை கிணறுகள், ஷேல் கேஸ் துளையிடுதல் அல்லது அதிக வெப்பநிலை, கடல் மற்றும் உயர் அழுத்த அமைப்புகள் போன்ற தீவிர சூழல்கள் என பல்வேறு பயன்பாட்டு சூழ்நிலைகளில் PDC டிரில் பிட்கள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. இந்த பகுப்பாய்வு, பல எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்களால் ஆதரிக்கப்படுகிறது, வெவ்வேறு புவியியல் நிலைகளில் இந்த கருவிகளின் சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் பரந்த பொருந்தக்கூடிய தன்மையை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

முந்தைய இடுகை
அடுத்த இடுகை

குழுசேர்ந்ததற்கு நன்றி!

இந்த மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது!

தோற்றத்தை வாங்கவும்

விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

திருத்த விருப்பம்
விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும்
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
உள்நுழைய
வணிக கூடை
0 பொருட்களை