ข้ามไปยังเนื้อหา

บล็อก

ดอกสว่านธรณีวิทยาแบบผสมที่มีคุณสมบัติป้องกันการอุดตันของทราย

04 Apr 2024

[ประกาศการประดิษฐ์] ดอกสว่านธรณีวิทยาแบบผสมที่มีคุณสมบัติป้องกันการอุดตันของทราย


หมายเลขการเผยแพร่คำขอ:CN112177531A
วันที่เผยแพร่ใบสมัคร:2021.01.05
หมายเลขคำขอ:2020109160478
วันที่สมัคร:2020.09.03
ผู้สมัคร: บริษัท เครื่องมือขุดเจาะเฟิงซู เมืองฉีตง จำกัด
นักประดิษฐ์:Zou ChaoLi Zhongyong; Chen Peng
ที่อยู่:เลขที่ 101 กลุ่มไป่เหอ หมู่บ้านไป่เจีย สำนักงานถนนไป่เหอ อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน 421600
หมายเลขการจัดประเภท:E21B10/16(2006.01)I;


บทคัดย่อ:
สิ่งประดิษฐ์นี้นำเสนอหัวเจาะธรณีวิทยาแบบผสมที่มีคุณสมบัติป้องกันการอุดตันของทราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุปกรณ์การเจาะ หัวเจาะประกอบด้วยตัวเครื่องที่มีตัวเชื่อมต่อแบบคงที่บนพื้นผิวด้านบน ซึ่งเชื่อมต่อกับแผ่นล้อภายในได้อย่างหมุนเวียน ร่างกายตัดถูกเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาทั้งสองด้านของแผ่นล้อบนพื้นผิวด้านบนของตัวเครื่องหัวเจาะ และร่างกายตัดมีฟันตัดแรกที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับพื้นผิวด้านบน ด้านข้างของฟันตัดแรกหมุนภายในและเชื่อมต่อกับแผ่นเสริม ครึ่งวงกลม แผ่นยืดหยุ่น และอิลาสตอมอร์สปิดช่องทางน้ำเข้าและออกและรูน้ำออกสองรู ซึ่งสามารถเปิดได้หลังจากการจ่ายน้ำ ป้องกันการเข้าของโคลน หินถูกทำลายโดยการกระทำของฟันตัดที่สอง ฟันเกียร์ที่สอง และฟันเกียร์ที่สามกับตัวหมุนกลาง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำลาย การระบายความร้อนจะสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรูน้ำออกสองรูทำงานร่วมกับหัวน้ำออก

โพสต์ก่อนหน้า
โพสต์ถัดไป

ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!

อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!

ช้อปตามลุค

เลือกตัวเลือก

แก้ไขตัวเลือก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
เข้าสู่ระบบ
รถเข็นสินค้า
0 รายการ