ข้ามไปยังเนื้อหา

บล็อก

ดอกสว่านคอมโพสิตเพชรที่มีขอบเว้ากันงอ

04 Apr 2024

[ประกาศการประดิษฐ์] ดอกสว่านคอมโพสิตเพชรที่มีพื้นผิวริมฝีปากเว้า-นูนทนต่อการงอ


หมายเลขการเผยแพร่คำขอ:CN112065285A
วันที่เผยแพร่คำขอ:2020.12.11
หมายเลขคำขอ:2020108099190
วันที่สมัคร:2020.08.13
ผู้สมัคร: บริษัท เครื่องมือขุดเจาะเฟิงซู เมืองฉีตง จำกัด
นักประดิษฐ์:หลี่ เสี่ยวฮวน; หลี่ จงหย่ง; เผิง ชูลี่
ที่อยู่:เลขที่ 101 กลุ่มไป่เหอ หมู่บ้านไป่เจีย สำนักงานถนนไป่เหอ อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน 421600
หมายเลขการจัดประเภท:E21B10/46(2006.01)I;


บทคัดย่อ:
สิ่งประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดอกสว่านคอมโพสิตเพชรและเปิดเผยดอกสว่านคอมโพสิตเพชรที่มีพื้นผิวริมฝีปากเว้า-นูนซึ่งทนต่อการงอ แกนสว่านถูกหุ้มด้วยส่วนประกอบระบายความร้อน และพื้นผิวด้านล่างของมันมีร่องที่ติดตั้งแกนเกลียวอยู่ภายใน ปลายล่างของแกนเกลียวเชื่อมต่อกับหัวโบลต์อย่างแน่นหนา แกนสว่านยังมีร่องนำทางที่เชื่อมต่อกับร่อง ซึ่งมีตัวแกนนำทาง ส่วนประกอบระบายความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของแกนสว่าน ทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วและเสริมความแข็งแรงภายนอกของแกนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งโดยรวม ลดโอกาสในการงอ โดยการหมุนหัวโบลต์และแกนเกลียว ภายใต้การทำงานของแกนนำทางและร่อง แกนสว่านและที่นั่งเจาะสามารถเคลื่อนที่สัมพันธ์กันหรือในทิศทางตรงกันข้าม อำนวยความสะดวกในการปรับความยาวการทำงานของดอกสว่าน จึงเพิ่มความสามารถในการใช้งาน

โพสต์ก่อนหน้า
โพสต์ถัดไป

ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!

อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!

ช้อปตามลุค

เลือกตัวเลือก

แก้ไขตัวเลือก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
เข้าสู่ระบบ
รถเข็นสินค้า
0 รายการ