ข้ามไปยังเนื้อหา

บล็อก

ดอกสว่านเจาะธรณีวิทยาเพชรพร้อมระบบระบายความร้อนและกำจัดเศษ

19 Apr 2024

[ประกาศการประดิษฐ์] ดอกสว่านธรณีวิทยาเพชรที่มีความสามารถในการระบายความร้อนและกำจัดเศษ


หมายเลขการเผยแพร่คำขอ:CN112127790A
วันที่เผยแพร่คำขอ:2020.12.25
หมายเลขคำขอ:202010950216X
วันที่สมัคร:2020.09.11
ผู้สมัคร: บริษัท เครื่องมือขุดเจาะเฟิงซู เมืองฉีตง จำกัด
นักประดิษฐ์:หลี่ เสี่ยวฮวน; หลี่ จงหยง; เฉิน ชุนเฉิง
ที่อยู่:เลขที่ 101 กลุ่มไป่เหอ หมู่บ้านไป่เจีย สำนักงานถนนไป่เหอ อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน 421600
หมายเลขการจัดประเภท:E21B4/14(2006.01)I;


บทคัดย่อ:
สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นดอกสว่านธรณีวิทยาเพชรที่สามารถระบายความร้อนและกำจัดเศษโลหะได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาของดอกสว่าน ดอกสว่านประกอบด้วยตัวเชื่อมต่อที่มีตัวดอกสว่านติดตั้งอยู่ที่ปลายด้านบน ภายในมีห้องที่บรรจุค้อนกระแทก ค้อนกระแทกยื่นออกมาจากปลายด้านบนของตัวดอกสว่านและประกอบด้วยตัวหลักของการกระแทกที่มีช่องน้ำที่สามภายใน มีทางออกอยู่ที่ผนังด้านบนของตัวหลักของการกระแทก และมีทางเข้าอยู่ที่ด้านล่าง โดยทางเข้าและทางออกเชื่อมต่อกันด้วยช่องน้ำที่สาม ภายในทางเข้ามีแผ่นกั้น โดยมีแผ่นปิดผนึกเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาใกล้กับช่องน้ำที่สามที่พื้นผิวด้านบนของแผ่นกั้น และมีรูนำทางอยู่ตรงกลางของแผ่นกั้น โครงสร้างนี้ใช้ประโยชน์จากผลกระทบของค้อนน้ำเพื่อเพิ่มความเร็วในการเจาะขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์ในการระบายความร้อนและกำจัดเศษโลหะ

โพสต์ก่อนหน้า
โพสต์ถัดไป

ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!

อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!

ช้อปตามลุค

เลือกตัวเลือก

แก้ไขตัวเลือก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
เข้าสู่ระบบ
รถเข็นสินค้า
0 รายการ