ข้ามไปยังเนื้อหา

บล็อก

หัวเจาะธรณีวิทยาเพชรที่ออกแบบมาเพื่อลดการอุดตัน

21 Apr 2024

[ประกาศการประดิษฐ์] ดอกสว่านธรณีวิทยาเพชรที่ออกแบบมาเพื่อลดการอุดตันของเครื่องมือ


หมายเลขการเผยแพร่คำขอ:CN112177536A
วันที่เผยแพร่คำขอ:2021.01.05
หมายเลขคำขอ:202010917294X
วันที่สมัคร:2020.09.03
ผู้สมัคร: บริษัท เครื่องมือขุดเจาะเฟิงซู จำกัด เมืองฉีตง
นักประดิษฐ์: Zou ChaoLi Zhongyong; Chen Peng
ที่อยู่:เลขที่ 101 กลุ่มไป๋เหอ หมู่บ้านไป๋เจีย สำนักงานถนนไป๋เหอ อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน 421600
หมายเลขการจัดประเภท:E21B10/55(2006.01)I;


บทคัดย่อ:
สิ่งประดิษฐ์นี้ให้หัวเจาะทางธรณีวิทยาเพชรที่สามารถลดการอุดตันของเครื่องมือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการประมวลผลหัวเจาะ หัวเจาะประกอบด้วยปลอกยึดที่สอง โดยมีปลายด้านบนเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับปลอกยึดแรก ซึ่งในทางกลับกันเชื่อมต่อกับหัวเจาะที่ปลายด้านบน บล็อกดันถูกตั้งอยู่ทางด้านขวาของหัวเจาะ โดยมีสปริงที่ปลายด้านล่าง ผนังด้านในของปลอกยึดที่สองมีแท่งบดที่สอง โดยพื้นผิวด้านนอกเชื่อมต่อกับปลอกเกียร์ ปลายด้านบนของปลอกเกียร์เชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับแท่งบดแรก โดยมีมอเตอร์ตั้งอยู่ที่ปลายด้านล่างซึ่งล้อมรอบด้วยปลอกยึดที่สาม พื้นผิวด้านนอกของปลอกยึดที่สามเชื่อมต่อกับแผ่นยึด โดยมีปลายด้านหนึ่งของแผ่นยื่นออกไปและเชื่อมต่อกับปลอกยึดที่สอง ด้วยบล็อกดัน แท่งบดแรกและแท่งบดที่สอง หัวเจาะได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการอุดตัน ทำให้เป็นที่แนะนำอย่างสูงสำหรับการใช้งานอย่างกว้างขวาง

โพสต์ก่อนหน้า
โพสต์ถัดไป

ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!

อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!

ช้อปตามลุค

เลือกตัวเลือก

แก้ไขตัวเลือก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
เข้าสู่ระบบ
รถเข็นสินค้า
0 รายการ