ข้ามไปยังเนื้อหา

บล็อก

ดอกสว่านหิน: เพิ่มความแม่นยำ ลดการเบี่ยงเบน

23 Apr 2024

[ประกาศการประดิษฐ์] ดอกสว่านธรณีวิทยาหินที่ออกแบบมาเพื่อลดการเบี่ยงเบน

หมายเลขการเผยแพร่คำขอ:CN112211563A
วันที่เผยแพร่คำขอ:2021.01.12
หมายเลขคำขอ:2020109501985
วันที่สมัคร:2020.09.11
ผู้สมัคร: บริษัท เครื่องมือขุดเจาะเฟิงซู จำกัด เมืองฉีตง
นักประดิษฐ์:หลี่ เสี่ยวฮวนหลี่ จงหย่ง; เฉิน ชุนเฉิง
ที่อยู่:เลขที่ 101 กลุ่มไป๋เหอ หมู่บ้านไป๋เจีย สำนักงานถนนไป๋เหอ อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน 421600
หมายเลขการจัดประเภท:E21B10/55(2006.01)I;


บทคัดย่อ:
สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นดอกสว่านธรณีวิทยาที่ออกแบบมาเพื่อลดการเบี่ยงเบน ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านของดอกสว่าน ดอกสว่านประกอบด้วยตัวถังที่มีปลอกป้องกันอยู่ด้านบน ปิดด้วยแผ่นวงแหวนที่รองรับกรวยคงที่ ผนังด้านในของปลอกป้องกันมีแผ่นล็อคซึ่งเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับปลายด้านหนึ่งของกระบอกกำหนดตำแหน่งที่ห่างจากกระบอก อีกปลายหนึ่งของกระบอกกำหนดตำแหน่งเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับปลายด้านหนึ่งของแกนสปริงดูดซับแรงกระแทก โดยปลายตรงข้ามของแกนสปริงเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับด้านข้างของแผ่นเชื่อมต่อ ด้านข้างของแผ่นเชื่อมต่อที่ห่างจากแกนสปริงเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับด้านนอกของวงแหวนดูดซับแรงกระแทก ซึ่งเชื่อมต่อเคลื่อนที่กับด้านนอกของแกนสว่านเกลียว การประสานงานของแกนสปริงดูดซับแรงกระแทกสองแกนกับกระบอกกำหนดตำแหน่งช่วยเพิ่มความเสถียรในการหมุนของดอกสว่าน

โพสต์ก่อนหน้า
โพสต์ถัดไป

ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!

อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!

ช้อปตามลุค

เลือกตัวเลือก

แก้ไขตัวเลือก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
เข้าสู่ระบบ
รถเข็นสินค้า
0 รายการ