ข้ามไปยังเนื้อหา

บล็อก

ดอกสว่านธรณีวิทยาที่มีประสิทธิภาพ: การใช้งานในชั้นหินที่ขยายตัว

23 Apr 2024

[ประกาศการประดิษฐ์] ดอกสว่านธรณีวิทยาที่มีประสิทธิภาพพร้อมความสามารถในการใช้งานกับชั้นหินที่หลากหลาย

หมายเลขการเผยแพร่คำขอ:CN112177532A
วันที่เผยแพร่คำขอ:2021.01.05
หมายเลขคำขอ:2020109502174
วันที่สมัคร:2020.09.11
ผู้สมัคร: บริษัท Qidong County Fengsu Drilling Tools จำกัด
นักประดิษฐ์:หลี่ เสี่ยวฮวนโจว เชาหลี่ จงหย่ง; เฉิน ชุนเฉิง
ที่อยู่:เลขที่ 101 กลุ่มไป่เหอ หมู่บ้านไป่เจีย สำนักงานถนนไป่เหอ อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน 421600
หมายเลขการจัดประเภท:E21B10/32(2006.01)I;


บทคัดย่อ:
สิ่งประดิษฐ์นี้ให้หัวเจาะทางธรณีวิทยาที่มีประสิทธิภาพและขยายการใช้งานในชั้นหินที่หลากหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการประมวลผลหัวเจาะ หัวเจาะประกอบด้วยเปลือกแรกที่มีฐานที่สามที่ปลายบนซึ่งติดตั้งฟันตัดที่สอง ใบหน้าปลายบนของเปลือกแรกมีรูวางตำแหน่งซึ่งเชื่อมต่อกับเสาคอลัมน์ด้านบนแบบเลื่อน ปลายบนของเสาคอลัมน์ด้านบนมีฐานแรก โดยมีฐานที่สองติดตั้งอยู่ที่ปลายด้านข้างของฐานแรก ปลายล่างของเสาคอลัมน์ด้านบนติดตั้งแกนไฮดรอลิกแบบยืดหดได้ พื้นผิวด้านนอกของแกนไฮดรอลิกเชื่อมต่อกับแหวนซีลแบบเลื่อน พื้นผิวด้านนอกของแหวนซีลเชื่อมต่อกับปลอกจำกัดที่สองอย่างแน่นหนา ซึ่งเชื่อมต่อกับเปลือกแรกอย่างแน่นหนา แกนไฮดรอลิกแบบยืดหดได้ขับเคลื่อนเสาคอลัมน์ด้านบนให้ยืดออก ทำให้ฐานแรกและฐานที่สองทำการเจาะเบื้องต้น ในขณะที่ฐานที่สามเพิ่มความสามารถในการใช้งานและอายุการใช้งานของหัวเจาะ

โพสต์ก่อนหน้า
โพสต์ถัดไป

ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!

อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!

ช้อปตามลุค

เลือกตัวเลือก

แก้ไขตัวเลือก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
เข้าสู่ระบบ
รถเข็นสินค้า
0 รายการ