ข้ามไปยังเนื้อหา

บล็อก

เปิดตัวอุปกรณ์และวิธีการประมวลผลดอกสว่านใหม่

11 May 2024

[ประกาศการประดิษฐ์] อุปกรณ์การแปรรูปดอกสว่านและวิธีการของมัน


หมายเลขการเผยแพร่คำขอ:CN114012281A
วันที่เผยแพร่ใบสมัคร:2022.02.08
หมายเลขคำขอ:2021113330599
วันที่สมัคร:2021.11.11
ผู้สมัคร: บริษัท เครื่องมือขุดเจาะเฟิงซู จำกัด เมืองฉีตง
นักประดิษฐ์:หลี่ เสี่ยวฮวน;  หลี่ จงหย่ง; เฉิน เผิง; โจว เชา; เฉิน เฉียวหง; เฉิน ชุนเฉิง
ที่อยู่:เลขที่ 101 กลุ่มไป๋เหอ หมู่บ้านไป่เจีย สำนักงานถนนไป๋เหอ อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน 421600
หมายเลขการจัดประเภท:B23K26/38(2014.01)I;


บทคัดย่อ:
สิ่งประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์การประมวลผลดอกสว่าน ซึ่งประกอบด้วยฐาน อุปกรณ์จับยึด และอุปกรณ์ตัดเลเซอร์ อุปกรณ์จับยึดตั้งอยู่ด้านหนึ่งของฐาน และอุปกรณ์ตัดเลเซอร์ติดตั้งอยู่เหนือฐานบนเสาค้ำ เสาค้ำติดตั้งหน่วยเคลื่อนที่แกน X และแกน Y เพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ตัดเลเซอร์สำหรับการประมวลผลดอกสว่าน การจัดตั้งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประมวลผลพื้นผิวดอกสว่านอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่ที่ไม่ต้องการประมวลผล ทำให้มั่นใจในความแม่นยำในการประมวลผลพื้นผิวดอกสว่าน อำนวยความสะดวกในการผลิตจำนวนมาก และลดแรงงานคน

โพสต์ก่อนหน้า
โพสต์ถัดไป

ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!

อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!

ช้อปตามลุค

เลือกตัวเลือก

แก้ไขตัวเลือก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
เข้าสู่ระบบ
รถเข็นสินค้า
0 รายการ