ข้ามไปยังเนื้อหา

บล็อก

อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียใหม่สำหรับการผลิตดอกสว่าน

09 May 2024

[ประกาศการประดิษฐ์] อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียสำหรับการผลิตดอกสว่าน

หมายเลขการเผยแพร่คำขอ:CN115321700A
วันที่เผยแพร่คำขอ:2022.11.11
หมายเลขคำขอ:2022111657420
วันที่สมัคร:2022.09.23
ผู้สมัคร: บริษัท Qidong County Fengsu Drilling Tools จำกัด
นักประดิษฐ์:หลี่ เสี่ยวฮวนโจว เชาหลี่ จงหยง; เฉิน เฉียวหง
ที่อยู่:เลขที่ 101 กลุ่มไป่เหอ หมู่บ้านไป่เจีย สำนักงานถนนไป่เหอ อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน 421000
หมายเลขการจัดประเภท:C02F9/02(2006.01)I;


บทคัดย่อ:
การประดิษฐ์นี้เปิดเผยอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียสำหรับการผลิตดอกสว่าน ซึ่งประกอบด้วยฐานและกลไกการเตรียมเบื้องต้น กลไกการเตรียมเบื้องต้นประกอบด้วยถังประมวลผลที่ยึดติดกับด้านบนของฐาน โดยมีพื้นผิวด้านนอกเชื่อมต่อกับท่อทางเข้า อุปกรณ์ยังรวมถึงกลไกการกำจัดน้ำมันและตะกรัน ซึ่งประกอบด้วยกล่องประมวลผลที่ยึดติดกับด้านบนของฐาน เชื่อมต่อกับถังประมวลผลโดยใช้ท่อเชื่อมต่อแรก แกนเลื่อนภายในร่องแถบสามารถยกหรือลดแกนแขวน ทำให้กรอบตาข่ายกู้ขึ้นลงภายในกล่องประมวลผลเพื่อทำความสะอาดเศษขยะที่เก็บรวบรวมได้ง่าย แผ่นฝ้ายดูดซับน้ำมันที่ฝังอยู่ด้านบนของกรอบตาข่ายกู้จะดูดซับน้ำมันจากน้ำเสียภายในกล่องประมวลผล เพิ่มประสิทธิภาพในการแยกสารปนเปื้อนน้ำมัน การออกแบบที่ถอดออกได้ของแผ่นฝ้ายดูดซับน้ำมันช่วยให้สามารถเปลี่ยนได้เมื่อกรอบตาข่ายกู้ถูกย้ายไปยังด้านบนของกล่องประมวลผล ปรับปรุงประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำมันและตะกรันจากน้ำเสีย

โพสต์ก่อนหน้า
โพสต์ถัดไป

ขอบคุณที่สมัครสมาชิก!

อีเมลนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว!

ช้อปตามลุค

เลือกตัวเลือก

แก้ไขตัวเลือก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
เข้าสู่ระบบ
รถเข็นสินค้า
0 รายการ