உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

வலைப்பதிவு

PDC திரில் பிட்ஸ்: பயன்பாடுகள் மற்றும் வழக்குக் கள ஆய்வுகள்

24 May 2024

நிலையான வெட்டும் மற்றும் மந்தம் வகை PDC பிட்ஸ் இடையேயான வேறுபாடுகள்

நிலையான வெட்டும் மற்றும் கத்தரிக்கும் வகை PDC (பாலிகிரிஸ்டலின் டைமண்ட் காம்பாக்ட்) பிட்கள் துரப்பணத் தொழிலில் முக்கியமான கருவிகள் ஆகும், ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டு தனித்தன்மையான நன்மைகளை வழங்குகின்றன. நிலையான வெட்டு பிட்கள், அவற்றின் நீடித்த தன்மை மற்றும் திறமைக்காக அறியப்படுகின்றன, பொதுவாக மென்மையான அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு அவற்றின் வலிமையான கட்டமைப்பு சீரான செயல்திறனை வழங்குகிறது. இந்த பிட்கள் அவற்றின் நிலையான வெட்டிகளால் அடையாளம் காணப்படுகின்றன, இது பிட் சுழலும் போது பாறையை வெட்டுகிறது. காவோ மற்றும் மற்றவர்கள் (2018) நடத்திய ஒரு ஆய்வின்படி, நிலையான வெட்டு பிட்கள் ஒரே மாதிரியான அமைப்புகளில் சிறந்த நீடித்த தன்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன, இதனால் குறைந்த செயல்பாட்டு செலவுகள் மற்றும் நீண்ட பிட் ஆயுள் கிடைக்கின்றன.

மாறாக, ஷியர்-வகை PDC பிட்கள் கடினமான மற்றும் அதிக அரிப்புத் தன்மை கொண்ட படிமங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் வெட்டும் முறை ராக்கை கிழிக்கிறது, இது தேவையான விசையை குறைத்து ஊடுருவல் விகிதத்தை (ROP) மேம்படுத்துகிறது. ஸ்மித் மற்றும் அவருடைய குழு (2020) நடத்திய ஆராய்ச்சி, ராக்கின் கடினத்தன்மையில் மாறுபாடு காணப்படும் இடங்களில், ஷியர்-வகை பிட்கள் மிகவும் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன என்பதை குறிப்பிடுகிறது. இந்த ஆய்வு, ஷியர்-வகை பிட்கள் நிலையான வெட்டும் பிட்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இவ்வாறு மாறுபடும் சூழ்நிலைகளில் துளையிடும் திறனை 25% வரை மேம்படுத்த முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

ஹைபிரிட் PDC பிட்டுகள்: பயன்பாடுகள் மற்றும் நன்மைகள்

ஹைப்ரிட் PDC பிட்கள் நிலையான வெட்டும் மற்றும் மெல்லும் வகை பிட்களின் சிறந்த அம்சங்களை இணைத்து, பல்வேறு துளையிடும் சவால்களுக்கு ஒரு பல்துறை தீர்வை வழங்குகின்றன. இந்த பிட்கள் பல வெட்டும் அமைப்புகளை ஒருங்கிணைத்து, பல்வேறு உருவாக்கங்களில் செயல்திறனை மேம்படுத்துகின்றன. ஜான்சன் மற்றும் மற்றவர்கள் (2019) எழுதிய ஒரு கட்டுரை கலப்பு பாறைகள் மற்றும் மாறுபடும் உருவாக்க வலிமைகள் முக்கியமான துளையிடும் சவால்களை ஏற்படுத்தும் வழக்கமற்ற எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு களங்களில் ஹைப்ரிட் PDC பிட்களின் பயன்பாட்டைப் பற்றி விவரிக்கிறது. இந்த ஆய்வு ஹைப்ரிட் பிட்கள் ROP ஐ 15-20% அதிகரிக்க முடியும் என்பதையும், பிட் kulaiyai குறைப்பதையும், இதனால் செயல்பாட்டு செலவுகளை குறைக்க முடியும் என்பதையும் காட்டுகிறது.

ஹைப்ரிட் PDC பிட்களின் நன்மைகள் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு துரப்பணத்தைத் தாண்டி உள்ளன. அதிக வெப்பநிலை மற்றும் கடினமான பாறை அமைப்புகள் பொதுவான நிலக்கரி துரப்பணத்தில், ஹைப்ரிட் பிட்கள் சிறந்த வெப்ப ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் வெட்டும் திறனை நிரூபித்துள்ளன. லீ மற்றும் பிறர் (2021) நடத்திய ஆராய்ச்சி, ஹைப்ரிட் பிட்கள் 350°C-ஐ மீறிய வெப்பநிலைகளில் தங்கள் ஒருமைப்பாட்டை பராமரிக்கின்றன என்பதைக் காட்டுகிறது, ROP மற்றும் நீடித்த தன்மையில் பாரம்பரிய பிட்களை மிஞ்சுகின்றன. இது அவற்றை நிலக்கரி பயன்பாடுகளுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக ஆக்குகிறது, அங்கு கடுமையான நிலைமைகள் சாதாரண PDC பிட்களை விரைவாக சேதப்படுத்தலாம்.

புவியியல் மற்றும் நீர்வழி கிணறு துளையிடுவதற்கான சிறப்பு PDC துளைமூக்கிகள்

Precision-Double-Tube-Core-Drill-Bit-for-Hard-Rock-and-Fractured-Terrains-Ideal-for-Deep-Geological-and-Environmental-Sampling

சிறப்பு PDC துரப்பணங்கள், புவியாதியியல் மற்றும் நீர்வழி கிணறு துரப்பதற்கான குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. புவியாதியியல் துரப்புதல், தீவிர வெப்பநிலைகள் மற்றும் அரிப்புக் கற்கள் போன்ற அமைப்புகளைத் தாங்கக்கூடிய துரப்பணங்களை தேவைப்படுத்துகிறது. மார்டினஸ் மற்றும் குழு (2022) மேற்கொண்ட விரிவான ஆய்வு, புவியாதியியல் துரப்புதலில் முக்கிய முன்னேற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ள PDC துரப்பண தொழில்நுட்பத்தின் மேம்பாடுகளை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த ஆய்வு, மேம்பட்ட வெப்ப நிலைத்தன்மை மற்றும் மேம்பட்ட கட்டர் பொருட்களுடன் கூடிய நவீன PDC துரப்பணங்கள், அதிக ROP மற்றும் நீண்டகால துரப்பண ஆயுளை புவியாதியியல் கிணறுகளில், பொதுவாக உயர் வெப்பநிலை மற்றும் உயர் அழுத்த நிலைகளால் அடையாளம் காணப்படும் சூழல்களில் தாங்கக்கூடியதாக உள்ளன என்று குறிப்பிடுகிறது.

மற்றபுறம், தண்ணீர் கிணறு துளைதல் பெரும்பாலும் ஒருங்கிணைக்கப்படாத அடுக்குகள் மற்றும் மாறுபட்ட பாறை வகைகளின் வழியாக துளையிடுதல் உட்படுகிறது. தண்ணீர் கிணறு துளைதலுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட சிறப்பு PDC பிட்கள் இந்த அமைப்புகளால் ஏற்படும் சவால்களை நிர்வகிக்க கட்டுமானக் கோணமும் ஹைட்ராலிக் வடிவமைப்பும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பிரௌன் மற்றும் மற்றவர்கள் (2020) நடத்திய ஆராய்ச்சியின் படி, இவை பாரம்பரிய பிட்களுடன் ஒப்பிடுகையில் அதிக நிலைத்தன்மையும் வேகமான ஊடுருவல் விகிதங்களையும் வழங்குவதன் மூலம் துளைதல் நேரத்தையும் செலவையும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைக்க முடியும். ஆய்வு மேலும் திறனை அதிகரிக்கவும் செயல்பாட்டு இடைவெளியை குறைக்கவும் சரியான பிட் தேர்வு மற்றும் பராமரிப்பு முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது.

கடின பாறை துளையிடுவதற்கான சிறந்த தேர்வு

கடின பாறை துளையிடுவதில், சரியான PDC பிட் தேர்வு செய்வது திறன் அதிகரிப்பதற்கும் செலவுகளை குறைப்பதற்கும் முக்கியமானது. உறுதியான கட்டமைப்பும் உயர் அணிவகுப்பு எதிர்ப்பும் கொண்ட நிலையான வெட்டும் பிட்கள், ஒரே மாதிரியான கடின பாறை அமைப்புகளில் துளையிடுவதற்கு பெரும்பாலும் விருப்பமான தேர்வாக இருக்கும். எனினும், மாறுபடும் கடினத்தன்மையுள்ள அமைப்புகளில், ஷியர்-வகை மற்றும் ஹைப்ரிட் PDC பிட்கள் தங்களின் தழுவல் வெட்டும் இயந்திரங்களால் மேம்பட்ட செயல்திறனை வழங்குகின்றன.

Chen et al. (2023) நடத்திய ஒரு ஆய்வு கடினமான பாறை துளையிடும் பயன்பாடுகளில் பல்வேறு PDC பிட் வகைகளின் ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வை வழங்குகிறது. இந்த ஆராய்ச்சி, நிலையான மற்றும் மெல்லும் வகை வெட்டும் அமைப்புகளின் சேர்க்கையுடன் கூடிய ஹைபிரிட் PDC பிட்கள் ROP, பிட் ஆயுள் மற்றும் செலவுக் குறைவுத்தன்மையின் அடிப்படையில் சிறந்த செயல்திறனை வழங்குகின்றன என்று காட்டுகிறது. பல்வேறு துளையிடும் நிலைகளை எதிர்கொள்ளும் இயக்குனர்களுக்கு, நிலையான வெட்டும் பிட்களின் நீடித்த தன்மையையும் மெல்லும் வகை பிட்களின் மாற்றத்திறனையும் இணைக்கும் ஹைபிரிட் பிட்கள் சிறந்த தீர்வாக உள்ளன என்று இந்த ஆய்வு முடிவுறுகிறது.

பெங்சு துளையிடலுடன் உச்ச தீர்வை கண்டறியுங்கள்

நம்பகமான மற்றும் புதுமையான தீர்வுக்காக, Hunan Fengsu Drill Bit Co., Ltd. இல் இருந்து ஒரு பிட் தேர்வு செய்வதை பரிசீலிக்கவும், எங்கு தொழில்நுட்ப மேன்மை நடைமுறை செயல்திறனுடன் சந்திக்கிறது. Hunan Fengsu Drill Bit Co., Ltd. க்கு வரவேற்கிறோம்.

நாங்கள் OEM தொழிற்சாலை, துருப்பி முளைகள் குறைந்த செலவிலேயே சிறந்த செயல்திறன் விகிதத்துடன் உள்ளன. எங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு குழு, சீனா புவியியல் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து நூற்றுக்கணக்கான ஊழியர்களுடன் ஐந்து சுயாதீன பணிமனைகளில் இயங்குகிறது. நாங்கள் பல பேராசிரியர்கள் மற்றும் டாக்டர்களை வேலைக்கு அமர்த்தி, மிகுந்த kulanthai-poruththa-materials (ultra-wear-resistant materials) கற்கின்றோம், மேலும் 50 க்கும் மேற்பட்ட காப்புரிமை விண்ணப்பங்களை வைத்திருக்கின்றோம். எங்கள் முக்கிய தயாரிப்பு, PDC துருப்பி முள், தொழில்நுட்ப புதுமையில் உலகில் முன்னணி இடத்தில் உள்ளது மற்றும் எண்ணெய், நிலக்கரி ஆய்வு, புவியியல் ஆய்வு மற்றும் நீர் கிணறு துரப்புதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துரப்புதல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் திறன் கொண்டது. எங்கள் துருப்பி முளைகள் அனைத்து கல் சூழல்களிலும் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. நாங்கள் மட்டுமே தரமான தயாரிப்புகளை வழங்குவதில்லை, மேலும் வாடிக்கையாளர் விவரக்குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப தனிப்பயன் தயாரிக்கப்பட்ட துருப்பி முளைகளையும் வழங்குகிறோம், ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரும் அவர்களின் தேவைகளுக்கு சிறந்த தீர்வைப் பெறுவதை உறுதிசெய்கிறோம். தொழில்நுட்ப புதுமை மற்றும் கடுமையான தரக் கட்டுப்பாட்டால் இயக்கப்படும், நாங்கள் மிக உயர்ந்த தொழில்துறை தரநிலைகளை கடைப்பிடிக்கின்றோம், ஒவ்வொரு தயாரிப்பும் சிறந்த நிலையை அடைவதை உறுதிசெய்கிறோம். Hunan Fengsu Drill Bit இல் இருந்து ஒரு முளையைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு நிம்மதியான தேர்வாகும்.

மேலும் தகவல்களுக்கு PDC துரப்பணத்தைப் பற்றி, தயவுசெய்து இங்கே சொடுக்கவும்இங்கு.

© 2024 ஃபெங்சு துரப்பண நிறுவனம். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.

முந்தைய இடுகை
அடுத்த இடுகை

குழுசேர்ந்ததற்கு நன்றி!

இந்த மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது!

தோற்றத்தை வாங்கவும்

விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

திருத்த விருப்பம்
விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும்
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
உள்நுழைய
வணிக கூடை
0 பொருட்களை